Ofte stilte spørsmål

Klikk på spørsmålet for å lese svaret.

Hva er forskjellen på opphavet til Calanus® Oil og fiskeolje?

Nesten alle fiskeoljeprodukter i Norge og ellers i verden inneholder olje fra ansjos og sardin som er høstet utenfor Peru, Chile og til en viss grad Marokko. Calanus® Oil er et kortreist produkt der råvaren Calanus finmarchicus høstes langs norskekysten og oljen produseres utenfor Tromsø. Det betyr bl.a. at logistikken rundt høsting og produksjon av Calanus® Oil bidrar til langt mindre CO2-utslipp enn det som er tilfellet med fiskeoljeprodukter.

Hvordan kan det ha seg at en naturlig og ukonsentrert olje som Calanus® Oil kan ha så potent betennelsesdempende effekt?

Som i alle naturlige og uprosesserte oljer har Calanus® Oil relativt moderate omega-3-verdier sammenlignet med høykonsentrerte marine oljer. Prekliniske studier har imidlertid vist en kraftig antiinflammatorisk effekt sammenlignet med høykonsentrert omega-3. I disse studiene har det vært fokus på selve effektene, så alle mekanismer er ikke 100% kartlagt, men det er gode teorier som blir testet videre ut.

Calanus® Oils omega-3-fettsyrer er bundet som voksestere, i motsetning til hos annen omega-3-olje. Denne fordøyes så sakte at den rekker å komme i kontakt med FFA4-reseptorene (tidligere kjent som GPR120-reseptoren) i tynntarmen. Disse reseptorene regulerer fett- og sukkeromsetningen i kroppen, og vil føre til at fettcellene i buken får redusert fettcellestørrelse. Redusert fettcellestørrelse gir sunnere fettceller, som utskiller høyere nivå av adiponektin (som er bra for insulinfølsomhet) og redusert utskillelse av forbindelser som gir kronisk lavgradsbetennelse. På denne måten oppnår man en todimensjonal tilnærming til antiinflammatorisk effekt- både som byggestein for antiinflammatoriske forbindelser og gjennom redusert lavgradsinflammasjon pga. sunne fettceller. Dette er noe som det vil bli gjort flere studier rundt, men resultatene så langt er veldig interessante. Vi vil også fremheve at forskningen som er gjort er uavhengig og i stor grad i regi av Uit i Tromsø.

Jeg tar krill eller et annet omega-3 produkt. Hvorfor bør jeg ta Calanus® Oil i stedet?

Oljen fra det lille krepsdyret Calanus finmarchicus betegnes som en ny generasjon av marine oljer. En av de antatte fordelene med Calanus® Oil, som det nå forskes videre på, er at oljen fordøyes lenger ned enn det som er tilfellet med mange andre marine oljer. Det betyr at viktige bestanddeler i omega-3-fettsyrene i Calanus® Oil frigis og absorberes langt ned i fordøyelsessystemet, noe som fører til lang kontakttid med tarmveggen og at det på den måten gir best mulig effekt. Dit ned når fettsyrer fra «vanlig» omega-3 baserte kosttilskudd ikke frem, med mindre de tas inn i svært store mengder. Olje fra raudåte er dessuten en ren, kortreist olje med omega-3 fettsyrer og andre naturlige virkestoffer som utvinnes uten bruk av kjemikalier.

Hva er det med Calanus® Oil som gjør den forskjellig fra selolje, fiskeoljer og krilloljer?

Fiskeoljer inneholder fettsyrer (EPA/DHA) som er kjemisk bundet i etylestere eller triglyserider. I krillolje er fettsyrene bundet i fosfolipider. I Calanus® Oil EPA/DHA/SDA bundet i voksestere. Denne formen opptas bedre enn fiskeolje.
Referanse: MUOIO DM, NEWGARD CB. The good in fat. Nature. 2014;516(7529):49-50

Hvor lenge må man ta Calanus® Oil før man kan forvente effekt?

Dette vil selvsagt variere fra person til person, avhengig av kosthold og aktivitetsnivå, og både følt virkning og målbar effekt vil være svært individuell. Generelt er det slik at kosttilskudd som inneholder marine omega-3-fettsyrer bør brukes vedvarende dersom de skal ha en vedvarende effekt, spesielt dersom du ikke spiser mye fet fisk og annen sjømat.

Får man mindre bukfett ved å bruke Calanus® Oil?

I tidligfase dyreforsøk har man sett reduksjon i deponering av bukfett samt gunstig påvirkning på blodsukker ved samtidig bruk av Calanus® Oil og dette er noen av observasjonene man vil forske videre på for å se om mennesker også får disse potensielt meget gunstige effektene. Det finnes uansett ingen enkeltstående “mirakelkur” mot bukfett i pilleform. Vår anbefaling er å kombinere et sunt kosthold – og tilskudd av Calanus® Oil – med trening eller mosjon.

Hvorfor er Calanus® Oil dyrere enn mange andre Omega-3 tilskudd?

Fordi råvaren er svært kostbar, og ikke et biprodukt eller restråstoff som ofte brukes som utgangspunkt for andre slike produkter. Calanus® Oil er en eksklusiv olje der råstoffet er høstet i rene havområder på norskekysten. Høstingssesongen begrenser seg til to måneder på vår/forsommer, og den høstingsteknologien som benyttes befinner seg ennå på et nokså tidlig utviklingsstadium.

Når bør man ikke bruke Calanus® Oil?

Personer som bruker blodfortynnende medisiner (som for eksempel Marevan) bør kun ta kosttilskudd med omega-3 fettsyrer etter samråd med sin fastlege. Vi anbefaler heller ikke Calanus® Oil til gravide/ammende og barn under 3 år. Videre må personer med skalldyrallergi utvise aktsomhet, selv om det ikke er påvist skalldyrallergener i Calanus® Oil.

Hvordan foregår høsting og produksjon av Calanus® Oil?

Høstingen skjer langs norskekysten, i Norskehavet og i Barentshavet med små/mellomstore fiskefartøy i løpet av noen få måneder på vår/sommer. Det gjøres flere hal i døgnet og råstoffet fryses umiddelbart etter at det er kommet om bord i blokker på ca 20 kg. Dette for å unngå eventuell oksydasjon og enzymatisk aktivitet. Blokkene lagres i fryserom om bord i båt frem til lossing. Deretter lossing til fryselager og lagring frem til produksjon.

Siden råstoffet er frosset, som er den beste «konserveringsmåten» i en lager-situasjon, kan vi hente ut tilpassede batcher til hver produksjon som skjer i Tromsø på vår fabrikk. Det produseres ikke mer enn vi trenger per gang for å kunne levere til kunder. Vi foretrekker en slik tilnærming, i stedet for å bygge opp store ferdigvarelager, som gir fare for forringelse av produktet. Normalt kjører vi ca. 30 tonn råstoff i en produksjonsbatch. Blokkene lastes inn i produksjonen i frosset tilstand og varmes direkte opp til 80-90 grader før separering til olje, vann og proteiner. Oljen går gjennom flere trinn i den skånsomme prosessen for å rense ut proteiner og vann. Siden råstoffet (Calanus finmarchicus) er på et så lavt trofisk nivå og har en generasjonstid på bare 1 til 1,5 år, har arten ikke rukket å akkumulere tungmetaller. Oljen som kommer ut fra produksjon er ren og ligger langt under nasjonale og internasjonale grenseverdier for slikt. Dette er en av de store fortrinnene ved olje fra Calanus. Typiske fiskeoljer, og sel- og hvalolje spesielt, må gjennom en rensetrinn for tungmetaller. Dette trinnet innbefatter oppvarming til over 200 grader og kjøring gjennom destillerings- og raffineringstårn. Slik tar man ut harskningsprodukter og tungmetaller. Heldigvis trenger vi ikke gjøre dette med oljen fra Calanus siden den fra naturens side er ren. Effekten av dette er at oljen er slik naturen har laget den, med alle virkestoffene intakt.

Det er allment kjent marine olje generelt har positiv helseeffekt i mange henseender. Det er også en forståelse for at effekten er best jo nærmere man kommer naturens egen oppskrift. Altså inntak av marine oljer gjennom å spise fersk fisk/sel/hval er mest positivt. Hvert prosesstrinn, og spesielt der man inkluderer høy temperatur, endrer på den kjemiske sammensettingen av olje, øker faren for harskning og reduserer den opprinnelige biologiske effekten.

Rødfargen i Calanus® Oil kommer som følge av høyt innhold av fargestoffet Astaxhantin. Raudåte, som befinner seg nær havoverflaten, og således er eksponert for sollys, produserer selv fargestoffet for å beskytte seg mot harskning (oksydering). Raudåta bruker det som en «solkrem» og et konserveringsmiddel. Stoffet er fettløselig og følger med oljefasen under produksjon. Noe som videre medfører at oljen er meget stabil mot harskning. Sammenliknet med f.eks. torske- og annen fiskeolje kan vi fremstille oljen uten stor fare for oksydasjon under prosessen. Andre produsenter må f.eks. fremstille fiskeolje under nitrogen-dekning slik at vanlig luft ikke kommer i kontakt med produktet. Calanus® Oil er derfor også meget lagringsstabil etter produksjon og i ferdige pakker. Hvis man f.eks. legger en kapser i sollys, kan man se at fargen tapes etter hvert. Først når oljen begynner å bli blank, er Astaxhantinet «brukt opp» og oljen kan harskne.

For å ta det siste prosesstrinnet: Etter fremstilling av rå-oljen, tappes den på lufttette kanner og/eller fat. Derfra går den direkte til en underleverandør som lager kapsler og pakker i forbrukerpakninger. Vi er så heldige at vi har stor etterspørsel, så produktet ligger aldri lenge lagret før nytt parti leveres.

Kan man oppleve at oljen blir harsk?

Calanus® Oil inneholder Astaxanthin, som er raudåtas naturlige forsvar mot UV-stråling. Den tilhører karotenoid-familien, og produseres av mikroalgen Haematocussus pluvialis. Astaxanthin, også kjent som “kongen av karotenoider”, er rød på farge, og det er denne rødfargen som fargesetter blant annet laks, krabbe, hummer, reker og raudåte. På grunn av sin sterkt antioksidative effekt, fungerer Astaxanthin som et naturlig “konserveringsmiddel” fordi det forhindrer oksidativ skade på fettsyrene. Dermed trenger vi ikke å tilsette kunstige antioksydanter til Calanus® Oil for å bevare den naturlige kvaliteten.

Hva er bærekraftig høsting?

Bærekraftig høsting betyr at virksomheten ikke påvirker utvikling av selve bestanden eller av det marine økosystemet den er en del av på en negativ måte. Raudåte høstes svært forsiktig, og langt under grensen for påvirkning av bestanden og de arter som livnærer seg på den. Hoppekreps fra slekten Calanus er vår største fornybare og høstbare ressurs, og foreløpig høstes mindre enn en tusendedels promille av den årlige biomassetilveksten. Calanus Helse AS stiller store krav til at høstingen skal skje etter føre-vâr prinsippet, og innenfor miljømessig sikre rammer i tråd med myndighetenes reguleringer.

Kan Calanus® Oil brukes i kombinasjon med blodfortynnende medikamenter?

Bemerkningen om å være varsom ved samtidig bruk av blodfortynnende legemidler er en generell advarsel som også vil gjelde ved bruk av tran eller andre omega-3-produkter. Vi har gjennomgått vitenskapelige studier relatert til kombinasjonen av omega-3 og blodfortynnende legemidler og dersom du bruker den foreslåtte dosen av Calanus® Oil er du godt innenfor trygge rammer. Dette er også konklusjonen til Regionalt Legemiddelinformasjonsenter, RELIS, som er et høykompetent statlig organ som besvarer spørsmål til profesjonelle helsearbeidere.

Dersom du bruker Marevan/warfarin vil vi anbefale at du måler INR-verdien hyppigere etter oppstart med Calanus® Oil for å forsikre deg at du får innstilt riktig dose av Marevan. Dersom du bruker andre blodfortynnende legemidler anbefaler vi at du informerer legen din om at du tar Calanus® Oil i tillegg slik at han/hun får journalført dette uten at du trenger å gjøre andre tiltak mht. medisinene du bruker.

Det er greit å ha en god dialog med sin fastlege når det kommer til hvilke medisiner og kosttilskudd man bruker så slipper man å føle seg usikker.

Hvordan bør jeg oppbevare Calanus® Oil under reise?

Kapsler bør oppbevares i orginalemballasjen under reise. Dersom de oppbevares i dosett, bør de klippes ut av blisterbrettet, og ikke trykkes ut.

Fikk du ikke svar på det du lurte på? Ta kontakt via:

Telefon: 77 49 91 00
(man. til fre. kl. 09:00 – 15:00)

E-post: kundeservice@calanushelse.no.

Ren og naturlig omega-3

To CalanusOil esker

Calanus® Oil inneholder livsviktige omega-3-fettsyrer, antioksidanter og steroler.

Kun kr 234,- per eske + fast frakt kr 45,-

To CalanusOil esker

Hent info fra 1881

Totalpris for din bestilling: kr 279,-

KJØP NÅ

Checkboks logo

Trygg og sikker bestilling. Posten Norge leverer.

Checkboks logo

Leveres rett i din postkasse. Trygghetsgaranti.

Logo for trygg e-handel
Logo for Posten og Bring