Kjøpsbetingelser

Sist oppdatert 28.09.18

1. Generelt
Disse betingelsene gjelder for avtale om levering av Calanus® Oil (kalt «produktet») direkte til personkunder i Norge.

2. Parter
Selger (benevnt «vi» eller «oss»):

Calanus Helse AS
Postboks 207
8401 Sortland
Telefon: 77 49 91 00
E-post: kundeservice@calanushelse.no

Registrert i Brønnøysundregisteret med org. nr: 915 673 686.

Kjøper: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen (benevnt «du», «deg», «din», «ditt», eller «kunden»).

3. Gjennomføring av kjøp i nettbutikken
For at du skal føle deg trygg på hvordan man handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen. Den består av følgende punkter:

1. Oversikt over produktet og registrering av dine personalia.
2. Mottak av ordrebekreftelse per e-post.

4. Bestilling, kjøp, prisinformasjon og betalingsvilkår
Du må være minst 18 år for å kunne foreta kjøp av varer.
Alle priser som er annonsert på våre nettsider inkluderer merverdiavgift og eventuelt andre gebyrer og avgifter som Staten til enhver tid fastsetter. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter sånn som porto, frakt, emballasje m.m.

Din bestilling er bindende når den er registrert av oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling slik den er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller angitt på annen måte.

Når vi mottar bestillingen, vil vi sende en ordrebekreftelse til deg hvis du har oppgitt riktig e-postadresse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den for å se at denne er i overensstemmelse med bestillingen. Ta vare på bekreftelsen din til du har mottatt varen.

5. Kundeservice
Har du spørsmål kan du kontakte oss på telefon 77 49 91 00, e-post kundeservice@calanushelse.no eller via vår Facebook-side. Vi vil alltid forsøke å svare deg innen 48 timer på hverdager.

6. Levering og forsinkelse
Levering av produkt skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktet inntil det overtas av deg, det vil si når du har fått produktet i din besittelse. Produktet pakkes og sendes fra vårt kunde- og logistikksenter på Sortland. Dersom leveringen av produktet blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet er utsolgt. Avhengig av forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

7. Undersøkelse av produktet
Etter at du har mottatt produktet, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen. Undersøk om produktet er blitt skadet under transporten, eller om produktet ellers har feil eller mangler.

8. Dine rettigheter ved feil og mangler (reklamasjon)
Dersom produktet har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktet i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktet, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktet.

Melding om feil og mangler ved produktet kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Vi er kontinuerlig opptatt av å sikre kvaliteten på produktet og ber deg derfor om å melde feil så raskt som mulig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av dokumentasjonshensyn at reklamasjonen sendes til oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner.

9. Garanti
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

10. Angrerett
Du er beskyttet av angrerettloven som gir deg rett til å angre ditt kjøp innen 14 dager etter at du mottar leveransen. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktet, utvides denne fristen til tre måneder. Du kan også laste ned angrerettskjema her. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert til oss med hel emballasje og ubrutt forsegling, og i tilnærmet samme stand som du mottok det. Grunnen til dette er at produktet vil forringes ved brutt forsegling, og angreretten kan derfor ikke gjøres gjeldende når dette er tilfelle.

Produktet skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Returporto og eventuell ny returemballasje dekkes av deg.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. Du kan også kontakte oss på telefon 77 49 91 00 eller e-post kundeservice@calanushelse.no for å benytte deg av angreretten eller i forbindelse med eventuelle spørsmål. Retur som ikke er avtalt med kundeservice, vil bli fakturert et returgebyr pålydende 129,- (149,- for ufrankert retur).

10.1 Tilbakebetaling
Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at produktet er mottatt fra deg eller stilt til rådighet for oss. 

11. Reklamasjon
Ønsker du å reklamere på et produkt eller har du et spørsmål i forbindelse med dette må du ta kontakt med kundeservice på telefon 77 49 91 00 eller e-post kundeservice@calanushelse.no.

Hvis du har betalt for produktet før en eventuell reklamasjon, vil vi tilbakebetale deg innen fjorten dager etter vi har mottatt og godkjent reklamasjonen.

Vi vil følge Forbrukerklageutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.

14. Personopplysninger
Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Ved å bestille samtykker du i at vi kan sende ordrebekreftelse og andre henvendelser til deg via e-post.

Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere at våre kunder er over 18 år.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

  1. du har samtykket i utleveringen, eller
  2. når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
  3. i lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss på telefon 77 49 91 00, eller via e-post: kundeservice@calanushelse.no.

15. Salgspant
Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

16. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet, i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

17. Endringer i disse vilkårene/avtalen
Ved særlige behov samt når Staten gjør endringer som påvirker våre betingelser og vilkår vil det bli gjort endringer i disse betingelser og vilkår. Avtalen mellom partene innebærer i så fall at du aksepterer reviderte betingelser og vilkår.

Ren og naturlig omega-3

To CalanusOil esker

Calanus® Oil inneholder livsviktige omega-3-fettsyrer, antioksidanter og steroler.

Kun kr 234,- per eske + fast frakt kr 45,-

To CalanusOil esker

Hent info fra 1881

Totalpris for din bestilling: kr 279,-

KJØP NÅ

Checkboks logo

Trygg og sikker bestilling. Posten Norge leverer.

Checkboks logo

Leveres rett i din postkasse. Trygghetsgaranti.

Logo for trygg e-handel
Logo for Posten og Bring