Bærekraftig høsting

Vår største fornybare ressurs

Calanus AS følger de høyest oppnåelige miljøstandardene i alle sine operasjoner, og praktiserer bærekraftig høsting i tråd med myndighetenes overordnede prinsipper for forvaltning av det marine miljø.

Hoppekreps fra slekten Calanus er uten sammenligning vår største fornybare og høstbare ressurs. Den stående bestanden av raudåte er på 70-100 millioner tonn våtvekt i de nordiske hav, med en årlig produksjon på 300 millioner tonn[1]. Bestanden er dermed større enn all samlet biomasse av fisk og sjøpattedyr i samme havområde.

Calanus AS stiller store krav til at høstingen skal skje etter føre-vâr prinsippet, og innenfor miljømessig sikre rammer i tråd med myndighetenes reguleringer.

Det er generelt akseptert at bare 10-15 % av biomassen på ett nivå i næringspyramiden inkorporeres i neste trofiske nivå i det marine økosystemet. Både sentrale myndigheter, rådgivende faginstitusjoner, forskingsmiljøer og industri er av den oppfatning at raudåte både kan og bør utnyttes som ressurs.Grunnlaget for bærekraftig høsting og forvaltning av raudåte er under utforming. Gjennom dialog med Fiskeridirektoratet, Fiskeri- og kystdepartementet og Havforskningsinstituttet fremskaffer Calanus AS ny kunnskap som setter myndighetene i stand til å utvikle en kunnskapsbasert forvaltning. I tillegg har selskapet selv relevant og god kunnskap innenfor marin økologi og ressursforvaltning. Selskapet har utviklet en industriell høstingsteknologi, og virksomheten gjennomføres i full åpenhet med forvaltningsmyndigheter og bransjeorganisasjoner i sjømatnæringen.

Skjema over bærekraft

Høstes i overflaten

Gjennom atferd og vannstrømmer samles raudåta til tider ved overflaten i sommer-halvåret hvor den da kan høstes. Den skånsomme høstingsmåten sørger for at bifangst av fiskelarver er på et svært lavt og akseptabelt nivå. Høstingen foregår i områder der fisketettheten er lav og redskapen taues i en fart på ca. 1 knop, noe som gjør at bevegelige livsformer unnviker. På grunn av den lave tauehastigheten er dessuten drivstofforbruket svært lavt sammenlignet med høsting av fisk.

Bilde av en graf for biomasse og produksjon av utvalgte arter

Klikk på bilde for å se større versjon

Ren og naturlig omega-3

To CalanusOil esker

Calanus® Oil inneholder livsviktige omega-3-fettsyrer, antioksidanter og steroler.

Kun kr 234,- per eske + fast frakt kr 45,-

To CalanusOil esker

Hent info fra 1881

Totalpris for din bestilling: kr 279,-

KJØP NÅ

Checkboks logo

Trygg og sikker bestilling. Posten Norge leverer.

Checkboks logo

Leveres rett i din postkasse. Trygghetsgaranti.

Logo for trygg e-handel
Logo for Posten og Bring